Salten lokallag

i Vevstua på Tusenhjemmet

aftensteming_i_mai_2011_0013Vi omfattes av de 9 Salten kommunene rundt Bodø, har i 2011 kommet opp i ca. 56 medlemmer, foreningen startet som en ren Polynevropati

gruppe for 12 år siden, men i dag er vi en forening for muskelsyke av ulik diagnose. Vår forening er for både små og store, så foreldre er også hjertelig velkommen.

Vi har møter hver andre tirsdag i måneden fra kl.1900 til 2130, og vi møtes som vanlig på Tusenhjemmet, huset med de mange rom, midt i byen.

Sverre, kasserer mobil nr. 905 08 118 sender deg en SMS før møtekvelden om du gir han ditt mobilnummer.
Vi prøver også med annonse i “Det skjer” i AN samme dag som møtet finner sted.

Noen ganger har vi fagmøter dvs. det dreiser seg om en eller annen diagnose, eller noe som berører den muskelsyke, andre kvelder kan vi ha ulike innledere. Alltid har vi kaffekos og åresalg samt likemannskvarter

på møtene våre, dette er FFM-orientering til de som ikke har pc.

Du er velkommen innom til en uformell prat og en kopp kaffe uansett.

Lokallaget rapporterer til fylkesforeningen i FFM i Nordland som igjen rapporterer til FFM sentralt.

Vi er med i GRASROTANDELEN 894 892 412, som vi håper mange vil støtte, det gir klingende mynt i kassen.

Bilde på denne siden: aftenstemning i Bodø

Vi viser for øvrig til vår møtekalender om medlemsmøtene.

2.HALVÅRSKALENDER FOR SALTEN LOKALLAG 2011
Halvårskalender2013 Salten
Møtekalender 1. halvår 2015 FFM
Referat fra medlemsmøte i Salten Lokallag av FFM 16 OKT 2012
Årskalender 1.halvår for salten lokallag 2012
ÅRSKALENDER FOR SALTEN LOKAL LAG AV FFM FOR 2011
VELKOMMEN KARIN ERIKSEN FRA NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING I BODØ