Kontakt oss

KONTAKT MED MEDLEMMENE

Bruken av e-post er den enkleste vei for å nå ett medlem, men vi er avhengig av at du sender oss din adresse. Husk også på adresseendring når du flytter eller får nytt telefonnummer. De av våre medlemmer som ikke er med i denne dataverden vil få brev på vanlig måte i postkassen. Men ved bruk av e-post så sparer vår forening mange kroner i porto. Vær med og hjelp oss, her du og.

FFM I Nordland sin e-postadresse er: inger.sydnes@outlook.com  Vi sender ut medlemsinformasjon i form av nyhetsbrev to ganger pr år, kalt   Nordlandsmuskelen, i denne informerer vi om nyheter som betyr noe for medlemmet, når kurs, reiser og årsmøter skal finne sted osv. Det sendes eget skriv angående årsmøte med saksliste.