FFM i Nordland er for tiden ute av drift.

Målet er å starte opp igjen så fort det blir mulig.

Kontakt FFM sentralt ved spørsmål.

ffm@ffm.no